Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Milejewo  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Milejewo

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Milejewo.

Mapa Geoportal Milejewo
Mapa z granicą gminy Milejewo

Dane urzędu

Urząd Gminy Milejewoul. Elbląska 47Milejewo, 82-316

Tel: 55 2312284

Fax:

Elektroniczna skrzynka podawcza: /8po4b2f1o3/SkrytkaESP

E-mail: ugmilejewo@elblag.com.pl

Powiat: elbląski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Numer TERYT gminy Milejewo: 2804052

Witryna: bip.milejewo.pl

Władze lokalne: Wójt Krzysztof Szumałaugmilejewo@elblag.com.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Milejewa

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Milejewo to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Milejewo na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Milejewa, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Milejewa, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Milejewa

Gmina Milejewo w liczbach

Powierzchnia gminy Milejewo*

96 km2

1522 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Milejewo*

3 409 mieszkańców

2271 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Milejewo*

36 mieszkańców na km2

1985 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Milejewo

Geoportal Milejewo prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Milejewo, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Milejewo.

Dostęp do danych Geoportalu Milejewo

Jak powstał Geoportal gminy Milejewo?

Geoportal Milejewo powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Milejewo, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Milejewo.

Geoportal Milejewo umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Milejewo oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Milejewo, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Milejewo

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Milejewo?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Milejewo ( EGIB gminy Milejewo);
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ( Natura 2000 gminy Milejewo);
 • Rejestr MPZP gminy Milejewo (MPZP gminy Milejewo);
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Milejewo;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Milejewo;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Milejewa.
Informacje na Geoportalu Milejewo

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Milejewo?

Korzyści z Geoportalu Milejewo

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Milejewo?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Milejewo.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Milejewo łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Milejewie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Milejewa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Milejewo, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Milejewo oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Milejewo. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Milejewa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Milejewa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Milejewo. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Milejewo.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Milejewie.

  Geoportal gminy Milejewo posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Milejewo. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Milejewie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Milejewo przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Milejewie.

  W Geoportalu Milejewo przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Milejewo. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Milejewie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Milejewo zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Milejewo, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Milejewo oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Milejewo.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Milejewo. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Milejewo są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Milejewo podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Milejewo.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Milejewie. W Geoportalu gminy Milejewo udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Milejewie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Milejewo.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Milejewo. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Milejewo.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Milejewo, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Milejewo. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Milejewo.

 • Zabytki w gminie Milejewo

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Milejewo. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Milejewo oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Milejewo.

 • Informacje o wyborach w gminie Milejewo

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Milejewo. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Milejewo i wiele istotnych informacji.

Geoportal Milejewo dla mieszkańców

Geoportal Milejewo jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Milejewo. Na mapie Milejewa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Milejewo mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Milejewo. Korzystając z map Geoportalu gminy Milejewo w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Milejewo są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Milejewo dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Milejewo dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu